Delegacja pracowników do innego państwa Unii Europejskiej

Dużo firm w kraju co roku deleguje swoich pracowników. Delegacje mogą być tylko kilkudniowe do innej miejscowości w kraju bądź zagranicą, a nawet kilkumiesięczne. Powodem reprezentacji może być także załatwienie kilku istotnych spraw, zebrania biznesowe czy konferencje na których obecność pracownika jest wskazana, a także kilkumiesięczna praca jaką pracownik miałby realizować w innym państwie. Jeśli delegujemy pracownika do innego państwa w Unii Europejskiej trzeba znać przepisy jakie nas obowiązują. Delegowanie pracowników odbywa się w ramach dyrektywy 96/71/WE. W chwili obecnej nadal obowiązuję podział, pracownika jaki został delegowany. Obowiązują godziny pracy, urlop, bhp państwa w jakim chwilowo pracuje, natomiast ubezpieczenie czy podatki są odprowadzane przez pracodawcę w kraju w którym prowadzi działalność. Niestety by delegować pracowników trzeba dokładnie znać wszelkie przepisy które narzuca nam Unia Europejska. W tym celu organizowany jest Kongres Mobilności Pracy nowa dyrektywa wdrożeniowa delegowanie. Dzięki temu poznamy wszelkie potrzebne informacje związane z delegowaniem pracowników.